Med känsla för försäkringar
Är våra anställda rätt försäkrade dvs. försäkringsinventering, vet våra anställda hur de är försäkrade och får de den hjälp de behöver med förvaltningen. Upphandling av försäkringsbolag, utformning av försäkringspolicies och säkerställning av att försäkringarna harmoniserar med policyn är försäkringsmäklaren Kathlyne Lindfors vardag. Att arbeta oberoende, för kundens bästa, är en självklarhet.
Kathlyne Lindfors har ägnat 20 år åt försäkringsbranschen. Karriären började med försäljningsjobbet på Skandia. Detta följdes av entreprenörskap med fokus på försäljning av Skandia försäkringar.
- Efter några år kände vi som satt i den gruppen att kunderna efterfrågade oberoende försäkringsförmedlare. I oktober 2000 bildade vi Direct Försäkringsmäklarna som sedan bytte namn till Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar, berättar Kathlyne.
Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar förvärvades av Söderberg & Partner i oktober förra året. I och med fusionen blev företaget Sveriges största förmedlare, både på sak, liv och finansiell rådgivning. Här arbetar Kathlyne som egenföretagare men har organisationen runt sig. Bland annat innebär detta möjligheten att ta hjälp av kollegor och att arbeta i team – en fördel när vi tar in större kundföretag.
- I och med samgåendet kommer vi att ha ytterligare unika system som hjälp för våra kunder att gå in och titta på sina innehav men också göra aktuella ändringar, med tillgång till portföljs förvaltning i särklass.

Kathlyne utgår från sitt kontor i andra Hötorgshuset, där hon också tar emot besök. Hon föredrar dock att komma ut och synas på de företag hon arbetar med.
- Genom att man syns på företagen blir man delaktig på ett helt annat sätt. Det personliga mötet med anställda där utgångspunkten är varje enskild individ är ovärderligt. Man får ett nära samarbete med HR avdelningen och de anställda.
Kundkretsen utgörs av allt från större börsnoterade bolag och internationella banker till mindre egna ägarledda företag.
- De senaste åren har det blivit större bolag, men behoven är ganska lika. Det är förvånande hur lite de flesta vet om sin pensionsförsäkrings-situation. Allt för många skjuter denna fråga på framtiden men då blir det väldigt dyrt att åtgärda. Dessutom förändras förutsättningarna genom lagstiftning och annat.
Den långa tiden i branschen gör att Kathlyne slipper att leta efter kunder, de kommer till henne genom rekommendationer.

Intresset för investeringar är starkt. Kathlyne föreslår gärna förändringar i hur företagskassor och hur pensioner kan placeras.
- Jag är själv väldigt aktiv och då är det inte så svårt att vara uppdaterad om marknadsläget.
Många var till exempel väldigt nöjda med att jag hörde av mig redan tidigt sommaren 2008 och föreslog att kunderna skulle säkra sitt kapital då jag anade en nedgång på aktiemarknaden
Det är så oerhört viktigt att vara aktiv med sitt kapital, menar Kathlyne.
- I Sverige talar vi gärna om kostnaden i försäkringen och där vet vi redan att de lösningar vi levererar till våra kundföretag har lägsta möjliga avgift men ännu viktigare är förvaltningen. Här kan man verkligen göra skillnad. Det kan skilja många hundra tusen eller mer i pensionskapital med rätt förvaltning.


Kathlyne Lindfors

Bransch:
Försäkringar konsult

Telefon: 08-54528077


Email:
kathlyne.lindfors@direct.se

Adress:
Kathlyne Lindfors
Tomtebacken 1A
13237 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN